usługi

 • porady dietetyczne
 • analiza obecnego jadłospisu/ sposobu żywienia
 • badanie składu ciała
 • propozycja potraw
 •  indywidualne układanie jadłospisu
        Porada żywieniowa
I.   Pierwsza wizyta / wizyta konsultacyjna      1,5 -2 h        Cena 80,00 €
Szczegółowy wywiad żywieniowy   oraz  ocena protokołu żywieniowego.
Analiza składu ciała – pomiar BIA Tanita
 •        pomiar m.in. zawartości tłuszczu i mięśni w organizmie
 •        wiek metaboliczny
 •        interpretacja wyników
Pomiary :
 •     antropometryczne (wzrost, obwody)
 •     pomiar ciśnienia tętniczego
Edukacja żywieniowa :
 •      wytyczne dotyczące zaleceń dietetycznych
 •      ustalenie zaleceń żywieniowych w danej  jednostce chorobowej
 •      ustalenie celów
 
W przypadku jednorazowych konsultacji – przedstawienie zasad diety, przekazanie materiałów.
    Druga wizyta / wizyta kontrolna  05-1 h                    Cena 35,00 €
Przekazanie i omówienie indywidualnie ułożonego jadłospisu na wybrany okres oraz materiałów dodatkowych
 •        Wprowadzenie modyfikacji diety, 
 •        Korekta jadłospisów,
 •        Przedstawienie nowych propozycji.
 •        Przedstawienie zasad diety,
 •        Edukacja żywieniowa,
 •        Pomiary antropometryczne,  ( analiza składu ciała –  jeżeli jest taka potrzeba )
Weryfikacja efektów stosowania diety